Hårdsvarning på Järnforsens Mekaniska
Svarvning i härdat stål är inget nytt. Tekniken har funnits i årtionden och är känt som ett alternativ till slipning. Slipprocessen är väl utvecklad för bearbetning av härdade ytor för att ge de mått och ytegenskaper som krävs för produkten. Ett vanligt exempel där slipningen sätter det slutgiltiga måtten och ytegenskaperna är inom bilindustrin och lagerindustrin.
Så varför ska man då överväga hårdsvarvning istället för slipning?
Att investera i slipmaskiner är dyrt. Har du flera olika ytor som behöver slipas så krävs flera slipmaskiner och/eller långa ställtider, som behöver stora volymer för att bli lönsamma.
Men kan man skapa alla de ytor och den precisionen som en slipprocess kan?
Svaret är nej. Inte enbart med hårdsvarvning. Men med en efterföljande operation som polering är det fullt möjligt att i de flesta fall uppnå en yta som är fullt jämförbar.
Men nyckelordet är flexibilitet....
Med "single point" bearbetning kan du skapa flera olika profiler utan att ens byta verktyg!
Det gör att en svarv som tar en halvtimme att ställa in, kan göra samma jobb som flera slipmaskiner, som skulle ta flera timmar att ställa in.
Men varför hårdsvarvar inte alla och ersätter slipmaskinerna?
Slipprocessen är än idag den mest pålitliga och stabila processen i de flesta fall. Att slipa en detalj går oftast fortare än att svarva (undantag de större segmentet).  Och har man stora volymer som massproducerar hundratals bitar i timmen med volymer över 500 bitar så kan hårdsvarvning vara svårt att räkna hem, men inte omöjligt om processen görs så helautomatisk som möjligt.
Hur vet jag om min detalj kan vara intressant för hårdsvarvning?
Du kontaktar oss så ger vi ett svar efter bästa förmåga, kostnadsfritt.
Hur vet jag att kunskapen finns?
Behövs ytterligare information eller rentutav ett fysiskt test, så kan vi erbjuda det. Vi har en testsvarv att tillgå. Och när det gäller kunskapen så finns följande meriter på Järnforsens Mekaniska:

  • 22 års erfarenhet av svarvning
  • 16 års erfarenhet av forskning och utveckling av hårdsvarvprocessen
  • Bred erfarenhet från hårdsvarvning: på nogrannhetsnivå under en tusendels millimeter till svarvning av 8m stora produkter.
  • Erfarenhet av produkter känsliga för värme smuts tryck höga hastigheter m.m 
  • Kringprocesser: Slipning, polering, trummling är processer som vi har kunskap om, som ofta är färdigprocess när ytkraven för svarvning inte räcker till.
  • Kringutrusting: Högtryckskylning, mätutrustning för restspänningar, ytjämnhet, form på tusendelsmillimeternivå. Rundhetsmätning Renishaw m.m kunskapen finns i huset.

Ekonomiska kalkyler: Vi hjälper dig att göra en beräkning för att se om hårdsvarvning är lönsamt för dig och ditt företag.
Verkar det intressant?   Hör av dig! 
Fyll i formuläret nedan