2018 investerar vi i CNC styrda maskiner...

Innan Bolagstyrelseskiftet i mars 2018 fanns det endast 2st kapmaskiner som hade numerisk kontroll. Och i september, halvåret senare, är den siffran 6st. 
På svarvsidan finns förutom den tidigare modig supportsvarven, nu även en Nakamura CNC styrd svarv. På borrsidan har en CNC borr och gängmaskin "Brother" främst för det mindre flänssegmentet. Och senaste investeringen är en Pullmax stansmaskin för beredning av flänsmallar. Mer investeringar är på gång!

Satsning på flänsar och balkar

Järnforsens Mekaniska har en lång historia i att tillverka flänsar. Och vår målsättning är att så ska vara fallet även i framtiden. Under 2018 så sker en omstrukturering som kommer innebära att vi fokuserar på kärnverksamheten, som är flänsar och balkar, men även vidagar vyerna, dels i dessa segment men även i nya produkter och arbetsmetoder.
Ett exempel är att vi nu även kan erbjuda svarvade flänsar med gängade hål.

Flexibilitet är nyckelordet år 2019

Målet 2018 är att bereda förutsättningar för 2019, genom att investera i utrustning som ökar flexibiliteten. Kommande år ska vi kunna korta leveranstider på befintliga produkter betydligt, samt kunna erbjuda prototyptillverkning till ett konkurentkkraftigt pris och leveranstid. Detta genom en modernisering av maskinpark och flöde. Och genom att arbeta med ständiga förbättringar och ett strukturerat arbetssätt och fokus på kärnverksamheten, så hoppas vi på nöjda återkommande kunder även i framtiden.